För att ansöka måste du först vara behörig. Du kan uppfylla behörighet till yrkeshögskolan på olika sätt. Var uppmärksam på att behörighet till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans grundläggande behörighet.

Du uppfyller kraven för behörighet om du:

  • 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  •  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  • 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  • 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver dessa så finns följande krav för att kunna ansöka till Eventkoordinator:

Krav på betyg Godkänd/betyg E (betyg 3 från äldre utbildningsform) i Svenska A/Svenska 1 och Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande kunskaper.

För mer information klicka här.

 

Ansökan för 2018 är öppen

Ansök här